Bouwbedrijf D. Pater & Zn

 

Over Ons

Over Ons

Wij, Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn, zijn een bouwbedrijf dat vooral actief is in de particuliere sector. Wij houden ons vooral bezig met de nieuwbouw, verbouw en renovatie van particuliere woningbouw.

Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater is opgericht in 1998 door dhr. Dirk Pater. In 2011 is Florian Pater bij het bedrijf gekomen en is de naam van het bouwbedrijf veranderd in Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn.

 

 

 

Vestiging

 

Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn heeft sinds 2004 een eigen werkplaats gevestigd op de Harselaarseweg 48 te Barneveld. In deze werkplaats kunnen wij onder andere kozijnen produceren en vindt de voorbereiding plaats van (ver)bouw projecten. Daarnaast bevindt zich hier ook de opslag van materiaal en materieel.

Het kantoor van Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn is gevestigd aan de Jan de Jagerweg 52 te Voorthuizen.

 

 

 

Certificering

 

Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn is een erkend Leerbedrijf en VCA gecertificeerd. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven  objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem (Veiligheid Gezondheid Milieu).

Daarnaast zijn wij gecertificeerd met BouwGarant en Bouwend Nederland.

 

 

 

BouwGarant

 

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden:

 

Kwaliteit:

De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma's.

De BouwGarant-aannemer heeft aantoonbare ervaring.

De BouwGarant-aannemer is op de hoogte van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

 

Heldere afspraken:

Van de offerte tot en met de oplevering, met de BouwGarant-aannemer legt u alle afspraken zwart op wit vast. Zo is er geen kans op misverstanden.

 

Van de BouwGarant-aannemer ontvangt u een offerte met daarin een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en een prijsaanbieding. Als u wensen wijzigen kan er sprake zijn van meerwerk. Vraag de BouwGarant-aannemer vooraf om een prijsopgave. Met de BouwGarant-aannemer kunt u goede afspraken maken over de betaling. De betalingsregeling van de VerBOUWgarantie wordt hierbij met klem aanbevolen.

 

Service:

De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

 

Betrouwbaar:

De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de wettelijke verplichtingen.

 

Alleen bij de BouwGarant-aannemer kunt u de VerBOUWgarantie afsluiten. Dit unieke product beschermt u tegen de financiële risico's van een verbouwing. Kortom, met een BouwGarant-aannemer haalt u een betrouwbare partner in huis!

 

 

 

 

Bouwend Nederland

 

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven is op 22 december 2004 ontstaan uit een fusie tussen AVBB, BouwNed, Bolegbo-vok, vocBetonbouw, WRI en VIANED en is sinds 3 januari 2005 operationeel.

 

Met circa 5000 leden is Bouwend Nederland de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland behartigt de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw- en/of infrasector.

 

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangen-behartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan de circa 5.000 leden bouw en infra.

 

Bouwend Nederland creëert voor bouw- en infrabedrijven de ruimte om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

 

 

 

Visie

 

Voor opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en onze eigen mensen zijn wij een betrouwbare partner. Afspraken nakomen, open communicatie en samenwerken zijn belangrijke waardes die horen bij ons bedrijf.